BIP
43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Rys historyczny

W Siłach Zbrojnych RP rozpoczął się proces zmian w stacjonarnym sposobie zabezpieczenia jednostek wojskowych na obszarze całego kraju poprzez wdrożenie terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych (WOG). Głównym celem utworzenia wojskowych oddziałów gospodarczych jest oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji operacyjno-szkoleniowych od gospodarczo-finansowych.
Zastosowanie tego rozwiązania zapewni zracjonalizowanie wykorzystania potencjału logistycznego, uporządkowanie struktur bieżącego zabezpieczenia wojsk na szczeblu taktycznym, a w efekcie poprawę jakości świadczenia usług logistycznych przez ich profesjonalizację oraz zmniejszenie kosztów obsługi finansowo-logistycznej w garnizonach. Usprawni także działanie dowódców jednostek operacyjnych.
W ramach opisanego powyżej procesu na podstawie: rozkazu Nr Pf-19/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie: realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP w dniu 21 marca 2011 roku rozpoczęło się formowanie 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie z Grupami Zabezpieczenia Świętoszów, Dobre n. Kwisą oraz Żagań na bazie kompleksów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie przy ul. Sztabowej 1 w Świętoszowie.
Na Komendanta 43 WOG-u został wyznaczony dotychczasowy dowódca 5 RBM płk Krzysztof BIEŃ.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI DZIAŁANIA   43 WOG  01 stycznia   2012 roku

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych